Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 231 din 21 octombrie 2021 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 230 din 21 octombrie 2021 privind „Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare și Restaurare Casa Memorială „Al. Vlahuță”, comuna Dumbrăveni, sat Dragosloveni, județul Vrancea, cod monument – VN-IV-M-B-06618"

Hotărârea nr. 229 din 21 octombrie 2021 privind „Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 228 din 21 octombrie 2021 privind „Preluarea imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” identificat conform Cărții Funciare nr. 51791 Câmpuri, din domeniul public al comunei Câmpuri în domeniul public al Județului Vrancea și declararea acestuia ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 227 din 21 octombrie 2021 privind „Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat in Municipiul Focșani județul Vrancea”

Hotărârea nr. 226 din 21 octombrie 2021 privind „Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea"

Hotărârea nr. 225 din 21 octombrie 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănesti”

Hotărârea nr. 224 din 21 octombrie 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 223 din 21 octombrie 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director si director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 222 din 21 octombrie 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de analiza a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituita pe lângă Centrul militar zonal Vrancea “Regele Carol I”

Hotărârea nr. 220 din 21 octombrie 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, pentru anul şcolar 2021-2022”

Hotărârea nr. 219 din 21 octombrie 2021 privind „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănesti, pentru anul şcolar 2021-2022"

Hotărârea nr. 218 din 21 octombrie 2021 privind “Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2021-2022”

Hotărârea nr. 217 din 30 septembrie 2021 privind ”Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Executarea rețelei de distribuție oxigen medical pentru 50 posturi la secția Pneumoftiziologie a Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani”

Hotărârea nr. 216 din 30 septembrie 2021 privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2021”

Hotărârea nr. 215 din 30 septembrie 2021 privind „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204P dintre localitățile Gugești-Dragosloveni- Gura Caliței- Dealu Lung”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 214 din 30 septembrie 2021 privind“Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56” Municipiul Focsani, judetul Vrancea", cod SMIS 118520”

Hotărârea nr. 213 din 30 septembrie 2021 privind „Aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, ai lucrării de utilitate publică de interes judetean „Modernizare DJ 205 P pe o lungime totala de 12,90 km din care comuna Bolotești, sector intersecție DN 2D-Putna-Ivancesti, km 0+000-4+500, L =4,500 km, comuna Garoafa, sector Făurei-Garoafa-Precistanu km 8+090-10+990 si km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovul, Lot III intersecție DN 23-intersectie DN 23A, KM 29+700-32+400, L=2,70 km, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 212 din 30 septembrie 2021 privind „Stabilirea perioadei in care se va desfășura activitatea de inventariere anuala a bunurilor aflate in domeniul public si privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 211 din 30 septembrie 2021 privind „Includerea corpului anexa C2, situat in comuna Soveja , judetul Vrancea in domeniul public al județului Vrancea, declararea de uz si interes public judetean si actualizarea elementelor de identificare aferente CF 51737 Soveja”

Hotărârea nr. 210 din 30 septembrie 2021 privind „Actualizarea elementelor de identificare a imobilului pod beton armat peste pârâul Vîlcica, identificat conform extras de carte funciară numărul 57448”

Hotărârea nr. 209 din 30 septembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 205 E, peste pârâul Vizăuţi, comuna Vizantea Livezi ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 208 din 30 septembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 205 L, peste paraul Dragomira, comuna Soveja ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 207 din 30 septembrie 2021 privind „Solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea a unei suprafețe de teren de 3412 mp, din drumul de exploatare nr.427, tarla 88, parcelă 435, înscris în Cartea Funciară nr. 68544 Focșani”

[gtranslate]