Consilieri județeni

Înapoi
imagine de fundal

Alexe Vasile

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: USR

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Apostol Adrian

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat (deces)

Apartenenta Politica: USR-PLUS

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Atarcicov Adrian

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Bălan Doru Geany

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Bălosu Cristinel

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Blîndu Nicușor

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Bostan Liviu

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat nov 2020

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Carabă Ionel

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: USR

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Cel-Mare Ionel

Functie: Vicepresedinte

Apartenenta Politica: ALDE

Declarații anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

 • 2020
 • 2021
 • 2022

Declaratii de interese:

 • 2020
 • 2021
 • 2022

Raport de activitate:

C.V.

Crețu Adrian-Vasile

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Cristian Dănuț

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Drăghici Marian-Adrian

Functie: Consilier Județean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Epure Alexandru-Ciprian

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Epure Ion

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Ghețu Cătălin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Guguianu Constantin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Lazăr Dorel

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: USR

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Lepădatu Mihăiță

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: USR

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Marchitan Gabriela-Daniela

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Marin Laurențiu-Daniel

Functie: Consilier Județean - mandat încetat (mar. 2022)

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Marin Vasile

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Matei Claudiu

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Melinte Vasile

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Micu Ioan

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declarații anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

 • 2021
 • 2022

Declaratii de interese:

 • 2021
 • 2022

Munteanu Ludmila-Geanina

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Necula Ionel-Gabriel

Functie: Consilier Judetean - mandat încetat

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

 • 2020
 • 2021

Declaratii de interese:

 • 2020
 • 2021

C.V.

Nedelcu Florin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Onia Cristian

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Oprișan Marian

Functie: Vicepreședinte

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Răducanu Aurelian-Cătălin

Functie: Consilier Judetean - mandat încetat

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Săftoiu Cătălin Laurențiu

Functie: Consilier Județean - mandat încetat dec. 2022

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Săpunaru Dorina

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: ALDE

Declarații anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

 • 2020
 • 2021
 • 2022

Declaratii de interese:

 • 2020
 • 2021
 • 2022

Raport de activitate:

C.V.

Stoica Elena

Functie: Consilier Județean - mandat încetat ian. 2021

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Stroie Gheorghe

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: USR

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Tărlungeanu Adelina Petronela

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Toader Constantin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Vasilache Florin Jan

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declarații anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

 • 2020
 • 2021
 • 2022

Declaratii de interese:

 • 2020
 • 2021
 • 2022

C.V.

Vraciu Dorina

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Zamfirescu Valerică

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

 • Comisii de specialitate

  Comisia 1

  Prognoze, programe, buget-finanţe şi patrimoniu

  1.  Melinte Vasile   – Președinte comisie

  2. Blindu Nicusor – Secretar comisie

  3. Cristian Danut – Membru comisie

  4. Lepadatu Mihaita – Membru comisie

  5. Oprisan Marian – Membru comisie

  6. Stroie Gheorghe – Membru comisie

  7. Vasilache Florin Jan – Membru comisie

  8.Zamfirescu Valerica – Membru comisie

  9.                                     – Membru comisie

  Comisia 2

  Urbanism, investiţii, lucrări publice şi servicii publice

  1. Cel Mare Ionel – Președinte comisie

  2. Matei Claudiu – Secretar comisie

  3. Balosu Cristinel – Membru comisie

  4. Caraba Ionel – Membru comisie

  5. Drăghici Marian Adrian  – Membru comisie

  6. Micu Ioan – Membru comisie

  7. Munteanu Ludmila Gianina – Membru comisie

  8. Nedelcu Florin – Membru comisie

  9. Onia Cristian – Membru comisie

  Comisia 3

  Juridică şi administraţie publică

  1. Alexe Vasile – Președinte comisie

  2. Marin Vasile – Secretar comisie

  3. Balan Doru Geany – Membru comisie

  4. Cretu Adrian Vasile – Membru comisie

  5. Epure Ion – Membru comisie

  6. Guguianu Constantin – Membru comisie

  7. Marchitan Gabriela Daniela – Membru comisie

  8. Tarlungeanu Adelina Petronela – Membru comisie

  9. Vraciu Dorina – Membru comisie

  Comisia 4

  Asistenţă socială, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

  1. Ghetu Catalin – Președinte comisie

  2. Sapunaru Dorina – Secretar comisie

  3. Atarcicov Adrian – Membru comisie

  4. Lazar Dorel – Membru comisie

  5. Toader Constantin – Membru comisie

 • Atributii ale consilierilor

  ATRIBUTII CONSILIERI JUDETENI

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

 • Formulare Model