Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

S.C. Parc Industrial Vrancea S.R.L.

S.C. Parc Industrial Vrancea S.R.L.  ♦    persoană juridică de drept privat, cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială – județul Vrancea, prin Consiliul Județean, în scopul de a constitui parcuri industriale, de a dobândi și deține titluri de parc industrial, de a gestiona și administra, în conformitate cu prevederile legale, parcuri industriale.

„Parcul industrial este o zonă amenajată special în scopul dezvoltării industriale prin crearea de spații de producție cu facilități energetice, infrastructură, condiții administrative și juridice, condus de către o companie specializată. Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se are în vedere: Revitalizarea economiei locale prin atragerea investitorilor autohtoni și/sau străini; Creșterea numărului locurilor de muncă pentru populația din zonă, utilizarea pe deplin a potențialului uman al zonei și perfecționarea resurselor umane; Creșterea veniturilor la bugetul local și la bugetul de stat; Creșterea atractivității regiunii ca locație pentru investiții în activități economice si sociale; Stimularea creării de noi societăți comerciale și a dezvoltării celor existente din domeniul productiv și al serviciilor; Îmbunătățirea dezvoltării economiei județului prin creșterea inovării în activitățile economice prioritare; Dezvoltarea competitivității economiei județene prin stimularea activităților de promovare a produselor“.

Sediu social: Str. Bucegi, nr. 21, bl. A II, Cod poștal 620117, Focșani, Județul Vrancea.

CIF: 44375312

Nr. înmatriculare: J39/617/2021

Administrator: Georgescu Ștefan

tel: 0733.730590

e-mail: contact@parcindustrialvrancea.ro

 


Statutul Parcului Industrial Vrancea 

Bilanțul Parcului Industrial Vrancea la data de 31 decembrie 2021

Raport de activitate privind activitățile desfășurate în parcul industrial în perioada iunie 2021-aprilie 2022


2023


ANUNȚ PUBLIC

UAT JUDEȚUL VRANCEA, cu sediul în FOCȘANI, str. DIMITRIE CANTEMIR, nr. 1-3, titular al Planului: CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL cu amplasamentul în extravilanul Comunei Garoafa, T57, P231, CF 57188, 57190, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal mai  sus menționat.

Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2 și la sediul titularului, din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1-3, zilnic, de luni-joi între orele 08:00 – 14:00 și vineri, între orele 08:00-12:00

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Vrancea, Focșani , str. Dinicu Golescu nr. 2, în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Data publicării: 25.01.2023


Hotărârea nr. 73 din 29 martie 2021 privind solicitarea transmiterii imobilului teren, în suprafață 474574 mp,  situat in comuna Garoafa, T 57, P 231, Județul Vrancea din domeniul public al Comunei Garoafa, în domeniul public al Județului Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial. 

Hotărârea nr. 82 din 16 aprilie 2021 privind preluarea unui bun din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea, respectiv a terenului în suprafață de 474.574 mp, situat în comuna Garoafa, T 57, P 231, județul Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial 

Hotarârea nr. 89 din 16 aprilie 2021 privind înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.

Hotărârea nr. 90 din 16 aprilie 2021 privind acordarea dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L pentru suprafața de 61,15 mp din imobilul situat în Municipiul Focșani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II, aflat în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea constituirii sediului social

Hotărârea nr. 179 din 16 august 2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investire „Construire Parc Industrial Vrancea”