Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești

Resurse materiale:
-săli de curs dotate cu mobilier nou
-cabinete de logopedie(corectarea vorbirii
-cabinet medical
-sală de lectură
-bibliotecă/acces internet/săli de informatică
-sală de gimnastică(recuperare psihomotrică)
-cantină(sală de mese)
-teren de sport
-club pentru activități extrașcolare,ludice sau de divertisment
-dormitoare dotate cu mobilier nou,jucării,tv
-atelier pentru însușirea unor meserii
-seră
         Toți copiii beneficiază GRATUIT de:
-masă,cazare,echipament și rechizite școlare
-acces la telefonul instituției(pot fi sunați de luni până vineri ,între orele 9.00/13.00 și pot suna săptămânal acasă)
-confort termic,instituția având centrală termică proprie
-acces la educație și la programele de recuperare și de divertisment ale instituției

        

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

“Ne  naştem slabi şi avem nevoie de putere ; ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.”                                                                   (J.J. Rousseau)

Ce valori cultivăm elevilor noştri :

Bunătatea                 Respectul

Corectitudinea        Responsabilitatea

Generozitatea          Toleranţa

Onestitatea               Voinţa

Perseverenţa

Resurse umane:-cadre didactice
                                   -personal administrativ

-32 cadre didactice cu experiență în domeniul pedagogic și al psihopedagogiei speciale
-2 profesori de logopedie-2 asistente medicale
-4 instructori de educație
-4 supraveghetori
-un asistent social
-un informatician

Personalul didactic este unul foarte bine pregătit, preocupat în permanenţă de creşterea calităţii actului educaţional. Personalul didactic al unităţii este format din cadre didactice calificate ceea ce asigură o mare stabilitate a profesorilor la clasă, lucru benefic procesului instructiv educativ.

 

 

Cadrele didactice se   recomandă prin:

● participarea alături de elevi la diverse proiecte educaționale

● participarea la cursuri de formare profesională;

● organizarea de serbări şcolare, excursii şi alte activităţi extraşcolare;

            Proiecte educaționale:
1.Impreună vom fi mai buni!-proiect realizat în colaborare cu Centrele Școlare din judet,Școala Generală din comună,Palatul Copiilor din Focșani,
2.,,Târg de mărțișoare”-în colaborare cu Școala nr. 7,Galați
3,,Odă mâinii”-în colaborare cu Centrele Școlare din județ
4.,,Bucuria sărbătorilor pascale”-în parteneriat cu Școala Structura Frecăței din județul Tulcea

De asemenea  avem in curs de desfășurare un proiect de amenajare a unui loc de joacă pentru copii în incinta școlii și modernizarea terenului de sport