Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea

Înapoi
Sa Pastram Vrancea Curata

 

PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE SMID VIZITEAZA PAGINA “PROIECT SMID”

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea – Faza I

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Vrancea“ urmăreşte să stabilească, la nivelul judeţului Vrancea, un sistem de management al deşeurilor sustenabil, suportabil şi eficient care îndeplineşte directivele Uniunii Europene şi legislaţia României.
Proiectul derulat de administraţia locală judeţeană face parte din cele 7 proiecte prioritare de management al deşeurilor implementate la nivelul României.
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Vrancea”, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi implementat de Consiliul Judeţean Vrancea, se derulează conform graficului şi are termen de finalizare data de 31 decembrie 2018.

Finalizarea Fazei 1 a Proiectului “Sistem de management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Vrancea”

In data de 03.11.2009 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 82224 pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Vrancea” (SMID).
Valoarea totala a Fazei I a Proiectului , fara TVA, este de 59.130.083,00 lei, din care valoarea eligibila a Fazei 1, conform POS Mediu, este de 52.343.878,00 lei, iar valoarea Fazei I a Proiectului, alta decat cea eligibila conform POS Mediu fara TVA, este de 6.786.205 lei.
Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrari si 2 contracte de furnizare.
In Faza 1 a proiectului care s-a inchis la 30.06.2016, au fost finalizate cele mai multe dintre contracte, fiind indepliniti majoritatea indicatorilor fizici ai proiectului: au fost inchise si reabilitate cele 5 depozite urbane neconforme din Focsani, Adjud, Marasesti, Odobesti si Panciu, s-au finalizat lucrarile la Celula 1 de depozitare a deseurilor si la Statia de sortare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor de la Haret, s-au construit Statiile de transfer de la Focsani – Golesti, Adjud si Vidra, precum si cele 6 platforme de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la Focsani – Mindresti (2), Adjud, Marasesti, Panciu si Odobesti.
Indicatorii de performanta ai proiectului vor fi indepliniti la finalizarea celei de a 2-a Faze a Proiectului dupa cum urmeaza: gradul de acoperire a colectarii in zona urbana va fi de 100%, gradul de acoperire a colectarii in zona rurala va fi de 90%, va fi introdus in zona rurala sistemul de colectare separata a deseurilor din ambalaje si biodegradabile, volumul deseurilor mixte la depozitele de deseuri va fi redus cu 40%.
La finalizarea proiectului, intreaga populatie a judetului Vrancea va beneficia de un sistem imbunatatit de management al deseurilor.

 

Lansarea Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”

In data de 20.09.2017 a fost semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Contractul de Finantare nr. 124 pentru Proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea”.
Valoarea totala a Contractului de Finantare inclusiv TVA este de 47.485.565,05 lei din care valoarea totala eligibila este de 39.714.437,01 lei, finantare nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma maxima de 36.211.305,94 lei si valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului in suma de 739.006,25 lei.

Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrari si 2 contracte de furnizare.
In Faza 1 a proiectului care s-a inchis la 30.06.2016, au fost finalizate cele mai multe dintre contracte, fiind indepliniti majoritatea indicatorilor fizici ai proiectului.
Indicatorii de performanta ai proiectului vor fi indepliniti la finalizarea celei de a 2-a Faze a Proiectului, dupa cum urmeaza: se va finaliza Statia de compostare din cadrul Centrului de management integrat de la Haret, se vor construi punctele de colectare a deseurilor si se vor furniza echipamentele de colectare din mediul rural, se vor achizitiona echipamentele de colectare a deseurilor din mediul urban, se vor achizitiona utilajele si echipamentele ce deservesc Statiile de transfer si Centrul de management integrat al deseurilor de la Haret, gradul de acoperire a colectarii in zona urbana va fi de 100%, gradul de acoperire a colectarii in zona rurala va fi de 90%, va fi introdus in zona rurala sistemul de colectare separata a deseurilor din ambalaje si biodegradabile, volumul deseurilor mixte la depozitele de deseuri va fi redus cu 40%, etc.
La finalizarea proiectului, intreaga populatie a judetului Vrancea va beneficia de un sistem imbunatatit de management al deseurilor.

 

 

28.06.2021

Finalizarea Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor
in judetul Vrancea” – Cod SMIS 2014+ 109845

In data de 20.09.2017, Unitatea Administrativ Teritoriala, in calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Contractul de Finantare nr.124 pentru Proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea”, cod SMIS 2014+ 109845.

Valoarea totala a Contractului de Finantare, inclusiv T.V.A, este de 47.485.565,05 lei din care valoarea totala eligibila este de 39.714.437,01 lei, finantare nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma maxima de 36.211.305,94 lei si valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului in suma de 739.006,25 lei.

Au fost fazate un numar de 8 contracte: 4 contracte de servicii, 2 contracte de lucrari si 2 contracte de furnizare.

In data de 30.06.2021 se finalizeaza perioada de implementare a celei de-a doua faze a Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea” – Cod SMIS 2014+ 109845.

Indicatorii de performanta au fost indepliniti la finalizarea celei de a 2-a Faze a Proiectului, dupa cum urmeaza: s-a finalizat Statia de compostare din cadrul Centrului de management integrat de la Haret, s-au construit cele 597 de puncte de colectare a deseurilor din zona rurala a judetului Vrancea si au fost furnizate echipamentele de colectare din mediul rural, precum si cele din mediul urban, s-au achizitionat utilajele si echipamentele ce deservesc Statiile de transfer si Centrul de management integrat al deseurilor de la Haret.
Astfel, vor fi indeplinite obiectivele Proiectului: gradul de acoperire a colectarii in zona urbana va fi de 100%, iar in zona rurala de 90%, va fi introdus in zona rurala sistemul de colectare separata a deseurilor din ambalaje si biodegradabile, volumul deseurilor mixte la depozitele de deseuri va fi redus cu 40%.
Urmare a finalizarii implementarii proiectului (Faza 1 si Faza 2), intreaga populatie a judetului Vrancea va beneficia de un sistem integrat de management al deseurilor.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa:
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA,
Municipiul FOCŞANI, Dimitrie Cantemir nr. 1-3, Judeţul Vrancea
Telefon: (+ 40) 0372/372.420; e-mail: contact@cjvrancea.ro

 

                                                                                                

 

 

 

Comunicat de presă Finalizarea Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” – Cod SMIS 2014+ 109845