Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 230 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 45/2020 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgenta - ''Sf. Pantelimon” Focșani Sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focsani, jud. Vrancea în vederea finanțării”

HOTĂRÂREA nr. 229 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 150 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

HOTĂRÂREA nr. 228 din 19 noiembrie 2020 privind transmiterea solicitării de atestare a domeniului public al statului, aprobat prin H.G. nr.1705/2006, în sensul radierii unui imobil

HOTĂRÂREA nr. 227 din 19 noiembrie 2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2020

HOTĂRÂREA nr. 226 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 225 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata,comuna Paltin, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 224 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr. 2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

HOTĂRÂREA nr. 223 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 222 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacau, pe D.J. 119J, la km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 221 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 241A, limita judet Galati –Feldioara-limita judet Bacau, km 5+000-19+450, L=14,45km, comuna Tanasoaia, comuna Corbita, judetul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 220 din 19 noiembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DJ 205 B-Jariștea- Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 219 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacău, pe D.J. 119J, la km 1+500, municipiul Adjud, județul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 218 din 19 noiembrie 2020 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, pe anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 217 din 19 noiembrie 2020 privind Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2021 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 216 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 44/30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării”

HOTĂRÂREA nr. 215 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 214 din 19 noiembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

HOTĂRÂREA nr. 213 din 19 noiembrie 2020 privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

HOTĂRÂREA nr. 212 din 19 noiembrie 2020 privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Bostan Liviu

HOTĂRÂREA nr. 211 din 19 noiembrie 2020 privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Epure Alexandru Ciprian

HOTĂRÂREA nr. 210 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 209 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea a doi consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 208 din 29 octombrie 2020 privind stabilirea modelului legitimației de consilier județean și a semnului distinctiv al calității acestuia

HOTĂRÂREA nr. 207 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Județean Vrancea in Consorțiul Regional de Inovare

HOTĂRÂREA nr. 206 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea

[gtranslate]