Выдача документов из архива

назад

Cerere tip eliberare copii documente

Cerere tip eliberare adeverinte salarii , sporuri si alte drepturi salariale

TAXE pentru eliberarea certificatelor, copiilor si extraselor după documentele
din arhiva Consiliului Judeţean Vrancea

Nr. crt. Specificatie U.M. TAXA (lei)
1 Eliberare copii xerox
– persoane fizice Lei/pagină
Lei/fila
2
4
– persoane juridice Lei/pagină
Lei/fila
5
10
1 Eliberarea unor extrase
– persoane fizice Lei/pagină
Lei/fila
2
4
– persoane juridice Lei/pagină
Lei/fila
5
10
3. Eliberarea unor certificate Lei/ex. 5
[gtranslate]