Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Înapoi
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
61 07/03/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
62 10/03/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
63 10/03/2022 Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza : Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
64 10/03/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
65 14/03/2022 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate şi a participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități cu proiectul „Amplasare și punere în funcțiune a 6 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
66 16/03/2022 Constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Marin Laurentiu-Daniel” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
67 18/03/2022 Stabilirea prețului mediu pentru tona de masă verde obținută de pe suprafețele cu pajiște permanentă din Județul Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
68 21/03/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
69 23/03/2022 Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții “Locuințe de serviciu – str. Calea Munteniei nr.57, Municipiul Focșani, judetul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
70 23/03/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții
“ Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC Vn – sat Petrești, comuna Vânatori”
Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
71 23/03/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție pentru obiectivul de investiție “ Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități”, sat Petrești, comuna Vânatori Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
72 23/03/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
“Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat
“ Reparare pod pe DJ 205D, km 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”
Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
73 23/03/2022 Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont” Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Nistoresti în suprafață de 1727 mp, număr cadastral 50095 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
74 23/03/2022 Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont” Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Păulești în suprafața de 6.305 mp, număr cadastral 50006 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
75 24/03/2022 Retragerea dreptului de administrare DGASPC Vrancea asupra imobilelor C1, C2, C3 situate in municipiul Focșani, str. Cuza Voda nr.52 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
76 24/03/2022 Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
77 28/03/2022 Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive “Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
78 28/03/2022 Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
79 28/03/2022 Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpului C2 aferent imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
80 28/03/2022 Trecerea din domeniul public al județului Vrancea, în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
81 29/03/2022 Darea în administrare Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a imobilului aflat în domeniul privat al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 13 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
82 29/03/2022 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
83 31/03/2022 Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.259 din 23 noiembrie 2021, cu privire la Pachetul 9 (traseul 025 Focșani – Odobești – Faraoanele – Pietroasa) Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
84 31/03/2022 Majorarea capitalului social al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA SRL Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
85 31/03/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vizantea-Livezi, Consiliul Local al orașului Panciu, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Vârteșcoiu, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Slobozia Ciorăști și Consiliul Local Sihlea pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
86 31/03/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
87 31/03/2022 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
88 04/04/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
89 13/04/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
90 13/04/2022 Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea