Rapoarte și studii

Înapoi

Rapoarte de activitate consilieri 

 

Raportările privind conduita de etică depuse la ANFP de către consilierul de etică

RAPORT privind situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vrancea pe parcursul anului 2021


RAPOARTE PE LEGEA 544/2001 PRIVIND INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

Raport pe anul 2020, privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport periodic de activitate al Consiliului Judeţean Vrancea, pentru anul 2019 întocmit conform art. 5 alin.(3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Raport pe anul 2019, privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Raport periodic de activitate al Consiliului Judeţean Vrancea pentru anul 2018 întocmit conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

RAPORT pe anul 2018, privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

RAPORT pe anul 2017, privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Raport periodic de activitate al Consiliului Judeţean Vrancea pentru anul 2017 întocmit conform art. 5 alin.(3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Raport Legea nr. 544/2001 – pe anul 2016

Raport Legea nr. 544/2001 – pe anul 2015

Raport Legea nr. 544/2001 – pe anul 2014

Raport Legea nr. 544/2001 – pe anul 2013

 

RAPOARTE PE LEGEA 52/2003 – TRANSPARENTA DECIZIONALA

 

Raport Legea nr. 52/2003 – pe anul 2020

Raport Legea 52/2003 – pe anul 2019

Raport Legea nr. 52/2003 – pe anul 2018

Raport Legea nr. 52/2003 – pe anul 2017

Raport Legea nr. 52/2003 – pe anul 2016

Raport Legea nr. 52/2003 – pe anul 2015

Raport Legea nr. 52/2003 – pe anul 2014

 

RAPOARTE PE LEGEA 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general

Raport de activitate referitor la  acordarea în anul 2020 a finanțărilor nerambursabile  în conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general