Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea COD SIPOCA 445 / MySMIS 118788

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea Proiectului “Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea COD SIPOCA 445 / MySMIS 118788”

Consiliul Județean Vrancea  a implementat proiectul Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Proiectul si-a propus să desfășoare campanii de informare și formare pentru reprezentanți dintre aleșii locali (consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, Președintele, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea) precum și pentru personalul de conducere și execuție care își desfășoară activitatea în administrația publică locală din Județul Vrancea (73 UAT-uri: 68 comune și 5 orașe, la care se adaugă Consiliul Județean Vrancea ). S-au implementat măsuri de prevenire și reducere a corupției. Fiecare UAT vizat din Vrancea a primit un  „Ghid de bune practici și instrumente de lucru pentru prevenirea corupției în administrația publică” care  descriu atât o normă / o procedură cât și modalitățile de implementare aferente și implementarea unor standarde de etică și integritate.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea unui sistem inovator și flexibil de prevenire a corupției, creșterea transparentei, eticii și integrității prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției la nivelul administrației publice locale din Vrancea, respectiv la nivelul celor 73 UAT-uri: 68 comune și 5 orașe, precum și la nivelul Consiliului Județean Vrancea, pe parcursul a 12 luni.

Modelul a reunit funcții complementare necesare (informare, promovare, instruire, elaborare ghid de punere în aplicare a cadrului legal privind măsurile anticorupție), si a generat un impact pe termen lung care a contribuit la o mai bună funcționare a administrației publice locale, astfel încât să se alinieze la nivelul standardelor europene în termeni de transparență, etică și integritate.

Efectele pozitive pe termen lung se regăsesc prin dezvoltarea unui model funcțional care să răspundă nevoii de combatere a corupției și de creștere a nivelului de credibilitate a cetățenilor în administrațiile locale, aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate, precum și creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice, toate ducând la creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției.

Proiectul si-a propus să organizeze cursuri privind etica și integritatea în rândul personalului din cadrul autorităților publice locale din Vrancea, precum și sesiuni de conștientizare anticorupție și elaborarea de studii și analize privind percepția publică în materie de etică și transparență.

De asemenea, prin creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiilor publice, obiectivul general s-a subscris obiectivului OS 2.2 „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice” din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, contribuind la soluționarea problemelor grupului țintă identificat din Județul Vrancea.

Grupul ținta al proiectului (vizat direct) a fost reprezentat de aleși locali și personal din conducere și execuție din UAT-urile de la nivelul județului, respectiv administrațiile publice locale (primăriile) din cele cinci orașe: Focșani, Adjud, Mărășești, Odobești, Panciu și primăriile celor 68 comune din județ, împreună cu administrația publică județeană.

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni începând cu 13.08.2018.

Valoarea contractului de finanțare este de 398 965,70 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 390 986,39 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 33 120,85 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 51 856,54 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 7 979,31 lei.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, cu sediul în Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 loc. Focșani, jud. Vrancea, cod poștal 620098, România.

 

  • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 

Rezultate obtinute prin Proiect:

  • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice atins prin:

Rezultat de proiect 1- 1 Analiza planurilor sectoriale de combatere a coruptiei

Rezultat de proiect 2- 1 Raport evaluare riscuri

Rezultat de proiect 3- 1 Studiu sondaj

Rezultat de proiect 4- 2 Mecanisme de cooperare implementate

 

  • Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice atins prin:

Rezultat de proiect 5 – Elaborare 1 “Ghid de bune practici si instrumente de lucru pentru prevenirea coruptiei in administratia publica care sa descrie atat o norma/o procedura cat si modalitatile de implementare aferente si implementarea unor standarde de etica si integritate” si multiplicarea lui in 74 de exemplare in randul celor 73 de Primarii din judetul Vrancea si la nivelul Consiliului Judetean Vrancea

Rezultat proiect 6 – Dezvoltare 1 platforma anticoruptie

Rezultat proiect 7 – Creare 1 sistem de avertizare („whistle-blowing”) a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie la nivelul Judetului Vrancea (crearea unei adrese de e-mail dedicata)

 

  • Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si al personalului din administratia publica atins prin:

Rezultat proiect 8 –4 Campanii realizate (Organizare sesiuni de informare si constientizare privind masurile anticoruptie (4 sesiuni x 50 persoane) in randul cetatenilor si personalului din administratia publica)

Rezultat proiect 9 – 200 de persoane informate

Rezultat proiect 10 – 1 300 chestionare aplicate in randul cetatenilor, personalului din administratia publica si alesilor locali

 

  • Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei atins prin:

Rezultat proiect 11 – 6 Rapoarte formare aferente celor 6 sesiuni de curs acreditat ANC „Expert Prevenire si Combatere a Coruptiei”

Rezultat proiect 12 –  Personal instruit si certificat (168)