Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea COD SIPOCA 813/MySMIS 136088

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar, anunţă demararea activităţilor proiectului „Inovare si Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813/ cod MySMIS 136088.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată– Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 3.949.107,27 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 3.870.125,12 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.356.741,18 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 513.383,94 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 78.982,15 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității și a performanței serviciilor publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung și a aplicării de măsuri de reducere a birocrației și simplificare a procedurilor pentru cetățenii județului Vrancea.

Obiectivele specifice constau în:
1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare economico-socială a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027;
2. Elaborarea Strategiei de Comunicare Publică la nivelul județului Vrancea;
3. Reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizate și retro-digitalizarea documentelor pe suport de hârtie arhivate conform prevederilor legale, aferente serviciilor partajate ale Consiliului Județean Vrancea;
4. Implementarea unui sistem informatic integrat (front office si back-office) pentru accesul la serviciile gestionate partajat de către Consiliul Județean Vrancea;

5. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale a 100 de persoane din cadrul instituției în vederea creșterii performanței managementului instituției publice.

Rezultatele așteptate sunt:
1. Strategia de Dezvoltare economico-socială a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027;
2. 100 de persoane formate profesional, prin participarea la cursuri;
3. Strategia de Comunicare Publică la nivelul județului Vrancea;
4. Sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor, de comunicare și procesare electronică a informației la nivelul Consiliului Județean Vrancea;
5. Arhiva electronică a Consiliului Județean Vrancea.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, respectiv între data de 16.06.2020 și data de 16.12.2021.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România,

Tel: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Oanele Luminița – Manager de proiect

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro


 

Semnare contract de prestări servicii în cadrul proiectului „Inovare si Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813, cod MySMIS 136088 

 

În cadrul proiectului „Inovare si Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813, cod MySMIS 136088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, a fost încheiat contractul de prestări servicii în scopul realizării Sistemului Informatic Integrat, în urma finalizării procedurii de achiziție publică.

Obiectivul general la care contribuie achiziția serviciilor de implementare a Sistemului informatic integrat la nivelul județului Vrancea este reprezentat de creșterea calității și a performanței serviciilor publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung și a aplicării de măsuri de reducere a birocrației și simplificare a procedurilor pentru cetățenii județului Vrancea.

Obiectivele specifice implementării sistemului informatic integrat vor viza:

  • Informarea publicului cu privire la activitățile derulate de Consiliului Județean Vrancea;
  • Generarea în spațiul public din județul Vrancea a unui interes mai larg din partea cetățenilor pentru viața publică;
  • Creșterea gradului de vizibilitate a Consiliului Județean Vrancea;
  • Creșterea gradului de informare publică despre organizarea și funcționarea Consiliului Județean Vrancea;
  • Transmiterea de mesaje de interes public din partea autorității către cetățean;
  • Vizualizarea în timp real a stadiului documentelor aferente departamentului urbanism depuse la registratură, prin intermediul dispozitivelor mobile;
  • Informare cu privire la emiterea documentelor de urbanism și a expirării sau a necesității prelungirii acestor acte;
  • Validare electronică a unor documente emise de instituție, de către organele abilitate, prin intermediul dispozitivelor mobile;

Rezultatul principal al contractului este reprezentat de sistemul informatic integrat ce va simplifica procedurile administrative și va reduce birocrația pentru cetățeni și în relația cu alte instituții în Consiliul Județean Vrancea.