Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea COD SIPOCA 813/MySMIS 136088

 

Data publicării: 10 mai 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea Proiectului „Inovare și Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813/ cod MySMIS 136088.

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „Inovare si Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813/ cod MySMIS 136088.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată– Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.949.107,27 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 3.870.125,12 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.356.741,18 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 513.383,94 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 78.982,15 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea calității și a performanței serviciilor publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung și a aplicării de măsuri de reducere a birocrației și simplificare a procedurilor pentru cetățenii județului Vrancea.

Obiectivele specifice au constat în:
1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare economico-socială a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027;
2. Elaborarea Strategiei de Comunicare Publică la nivelul județului Vrancea;
3. Reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizate și retro-digitalizarea documentelor pe suport de hârtie arhivate conform prevederilor legale, aferente serviciilor partajate ale Consiliului Județean Vrancea;
4. Implementarea unui sistem informatic integrat (front office si back-office) pentru accesul la serviciile gestionate partajat de către Consiliul Județean Vrancea;

  1. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale a 100 de persoane din cadrul instituției în vederea creșterii performanței managementului instituției publice.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:
1. Strategia de Dezvoltare economico-socială a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027 (link document: https://cjvrancea.ro/wp-content/uploads/2021/07/Strategia-de-dezvoltare-a-Judetului-Vrancea_15.06.pdf)
2. 100 de persoane formate profesional, prin participarea la cursuri;
3. Strategia de Comunicare Publică la nivelul județului Vrancea (link document: https://cjvrancea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Strategie-de-comunicare-publica-a-Consiliului-Judetean-Vrancea-1.pdf)
4. Sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor, de comunicare și procesare electronică a informației la nivelul Consiliului Județean Vrancea;
5. Arhiva electronică a Consiliului Județean Vrancea.

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România,

Tel: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Oanele Luminița – Manager de proiect

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro