Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare

Consiliul Judeţean Vrancea, în parteneriat cu Asociaţia Speranţa Andradei a implementat, în perioada 14.04.2015 – 30.04.2017, proiectul Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare. Centrul are ca obiectiv furnizarea de servicii de educaţie timpurie şi recuperare copiilor cu dizabilităţi din judeţ. Serviciul este înfiinţat de Asociaţia Speranţa Andradei, pentru un număr de 30 de copii cu tulburări de dezvoltare, cu vârste cuprinse între 0-7 ani din judeţul Vrancea, dintre care 5 ce provin din familii de etnie romă.

În cadrul proiectului au fost derulate activităţi care să faciliteze reinserţia familiilor cu copii cu tulburări de dezvoltare pe piaţa muncii, în special a celor de etnie romă, pentru echilibrarea vieţii profesionale cu cea privată. Astfel, în perioada februarie 2016 – aprilie 2016, au fost organizate workshop-uri care au vizat domeniile: parenting, orientare profesională, antreprenoriat, egalitate de gen, pentru un număr de 350 de beneficiari: părinți, educatori, asistenți sociali, profesori, etc.

De asemenea, în perioada decembrie 2016 – aprilie 2017, au fost executate lucrări de construcţii şi instalaţii, care au constat în renovarea spațiului de 598 mp în care se va desfășura activitatea noului centru, revizuirea instalației electrice, precum şi montarea liftului exterior. Centrul este dotat cu aparate aer condiționat, mobilier, aparatură electrocasnică si birotică, active circulante, pentru funcționarea acestuia în codiții optime.

Deoarece printre obiectivele proiectului se regăsește acela de conștientizare în ceea ce priveşte copiii cu nevoi speciale, asupra nevoilor lor specifice și orientarea acestora pe tot parcursul vieţii, cu componentă pe incluziunea copiilor proveniți din familiile de etnie romă, în data de 30.03.2017 a fost organizată o conferință de presă în scopul promovării principiului egalității de șanse.

Valoarea proiectului: 207 777,77 Euro (931 820,97 lei), sumă alocată prin programul “Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată”, Îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014. Durata proiectului: 24 luni.
Proiectul a fost finalizat in 30.04.2017, data de la care a intrat in perioada de sustenabilitate.