Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest Cod SMIS – CSNR 48378-Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Proiectul depus de Consiliul Judetean Vrancea a fost co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.
Valoarea totală a proiectului este de 5.501.233,71 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.391.209,04 lei.
Proiectul s-a implementat pe o durată de 21 de luni în localităţile: Birsesti, Negrilesti, Tulnici, Vrincioaia, Cimpuri, Soveja, Vizantea –Livezi, Nistoresti, Paulesti, Nereju, Spulber, Paltin, Naruja, Valea Sarii, Vidra.
Obiectivul proiectului constă în crearea unui ansamblu de componente hardware, software şi comunicaţii care să pună la dispoziţie servicii administrative prin mijloace electronice şi care să participe la fundamentarea deciziei manageriale în cadrul celor 15 UAT- uri partenere.

Portalul creat prin intermediul proiectului poate fi accesat la adresa:
www.portal-nordvest-vrancea.ro