Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Centru Cod SMIS – CSNR 48377

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Proiectul depus de Consiliul Judetean Vrancea a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională. Proiectul s-a implementat în localităţile Garoafa, Gura Caliţei, Reghiu, Jariştea, Cîrligele, Poiana Cristei, Tîmboieşti, Boloteşti, Vîrteşcoiu, Suraia, Odobeşti, Broşteni, Mera, Vînători, Dumitreşti.
In cadrul acestui proiect au fost predate si receptionate echipamentele necesare implementarii solutiilor e-guvernare in zona centru a judetului Vrancea. Printre acestea se numara servere, multifunctionale, platforma de aplicatii si aplicatii registru agricol, registru rol nominal unic, aplicatii financiar-contabile si resurse umane, licenta server baza de date, antivirus server si statii, tablete android, etc.
În perioada aprilie – iunie 2015 a fost prevăzuta activitatea de instruire a beneficiarilor finali, care a fost realizată de prestatorul de servicii subcontractat, respectiv S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L.. Au fost organizate cursuri de instruire pentru utilizarea aplicatiilor instalate.
Acestea vor contribui la obiectivul proiectului de a oferi un acces facil la serviciile administraţiei publice din judeţul Vrancea pentru cetăţeni şi organizaţii publice şi private prin implementarea şi punerea în funcţiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul celor 15 UAT-uri partenere. Valoarea totală a proiectului este de 6.730.385,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.595.777,50 lei.

Portalul creat prin intermediul proiectului poate fi accesat la adresa:
www.portal-centru-vrancea.ro