Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Implementarea de soluţii e-guvernare în zona de Sud a judeţului Vrancea Cod SMIS – CSNR 48385-Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Proiectul depus de Consiliul Judetean Vrancea a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională. Proiectul a fost implementat în localităţile Gologanu, Milcovul, Coteşti, Urecheşti, Răstoaca, Dumbrăveni, Popeşti, Năneşti, Măicăneşti, Vulturu, Tătăranu, Gugeşti, Obrejiţa, Goleşti, Slobozia Ciorăşti, pe o durată de 20 luni.
In cadrul acestui proiect au fost predate si receptionate echipamentele necesare implementarii solutiilor e-guvernare in zona de sud a judetului Vrancea. Printre acestea se numara servere, multifunctionale, platforma de aplicatii si aplicatii registru agricol, registru rol nominal unic, aplicatii financiar-contabile si resurse umane, licenta server baza de date, sistem helpdesk, antivirus server si statii, tablete android, etc. De asemenea, au fost organizate cursuri de instruire pentru utilizarea aplicatiilor instalate.
Acestea vor contribui la obiectivul proiectului de a oferi un acces facil la serviciile administraţiei publice din judeţul Vrancea pentru cetăţeni şi organizaţii publice şi private prin implementarea şi punerea în funcţiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul celor 15 UAT-uri partenere. Valoarea totală a proiectului este de 6.458.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.328.840,00 lei.

Portalul creat prin intermediul proiectului poate fi accesat la adresa:
https://ra-sud.cjvrancea.ro:8443/public