Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Drumul de glorie al armatei Române în Primul Război Mondial

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare, a finalizat implementarea  proiectului ” Drumul de glorie al Armatei Române în Primul Război Mondial’’, finanţat prin contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi cofinanţat de la bugetul naţional şi contribuţia Consiliului Judeţean Vrancea.

Obiectivul principal al proiectului a fost valorificarea potenţialului turistic, cultural şi istoric, precum şi creşterea numărului de turişti din judeţ şi din regiune, în scopul stimulării dezvoltării economice a judeţului Vrancea şi a Regiunii 2 Sud Est.

Au fost restaurate, reabilitate şi consolidate  mausoleele de la Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja, au fost amenajate 3 puncte de informare în incinta mausoleelor, 2 muzee au fost reabilitate, 1 muzeu a fost dotat cu mijloace video şi de expunere moderne, 4 mausolee au fost puse în valoare prin modernizarea sistemului de iluminat public.