Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!

Judeţul Vrancea, prin Consiliul Judeţean Vrancea a depus in dat de 17 martie 2014 în cadrul Programului Sinergii pentru viitor – Copii in situatii de risc, lansat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in calitate de Operator de Program al RO 10 ,, Copii si tineri aflaţi in situaţii de risc si iniţiative locale si regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale si promovarea incluziunii sociale ’’, Program finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 proiectul „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”.

Contractul de finanţare între Consiliul Judeţean Vrancea şi Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost încheiat în data de 13.02.2015 sub nr. 09/SC/13.02.2015/SEE, proiectul având valoarea de 1.902.702 lei ( din care, 85% reprezintă grant SEE şi 15% contribuţie publică).
Ulterior, a fost obținută finanțarea suplimentară PLUS, în urma căreia valoarea proiectului a fost majorată la 2.257.686.00 lei ( din care, 85% reprezintă grant SEE şi 15% contribuţie publică), iar perioada de implementare a fost prelungită până la data de 31.01.2017. După această dată, proiectul a intrat în perioada de sustenabilitate pentru o durată de 5 ani.
Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educaţionala Vrancea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Elena Doamna” Focşani si Intercultural Iceland.

In cadrul acestui proiect au fost înfiinţate trei Centre de resurse pentru asistenta psiho-educatională a elevilor remigrati/aflaţi in abandon familial temporar. In urma analizei situaţiei educaţionale din judeţul Vrancea s-a constatat oportunitatea înfiinţării acestor centre in localităţile: Adjud, Marasesti si Focşani.