Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Consolidare și restaurare Secție de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci

Data: decembrie 2023

Comunicat de presă        

Finalizarea proiectului „ Consolidare și restaurare Secția de Istorie și Arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci Cod LM VN-81-m-B-06430”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Consolidare și restaurare Secția de Istorie și Arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci Cod LM VN-81-m-B-06430”, COD SMIS 2014+: 116062, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: ”Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci;
  • Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat – secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci;
  • Includerea obiectivului consolidat și restaurat în circuitul turistic;
  • Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat;
  • Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Rezultatele proiectului:

  • Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic precum și creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Sectia de istorie si arheologie – Casa Alaci, Muzeul Vrancei. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă, persoane juridice, atât din județul Vrancea cât și din alte zone ale țării care vor fi interesați de serviciile oferite de muzeu.

Perioada de implementare a proiectului este de la 16.05.2018 până la 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 5 413 349,17 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4 460 646,00 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 4 371 433,00 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3 791 549,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 579 883,98 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 89 212,92 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 952 703,17 lei.

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Oanele Luminița – Manager de proiect

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 


Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Contractul, al cărui beneficiar este UAT Județul Vrancea, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.
Valoarea totală a contractului este de 4.602.962 lei (1 milion de euro), din care finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului, din fonduri europene și din bugetul național este de 4.371.433 lei (950.311 euro), ceea ce reprezintă 98% din valoarea totală eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă suportată de beneficiar (Consiliul Județean Vrancea) este de 89.212 lei (19.393 euro), echivalentul a 2% din valoarea totală a proiectului.
Prin această investiție se urmărește protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Județului Vrancea, obiectivul care va fi restaurat fiind clădire de patrimoniu, inclusă în lista monumentelor istorice. Acest proiect de consolidare și restaurare își propune să redea acestui imobil, care este unul dintre cele mai vechi și mai reprezentative pentru municipiul Focșani, prestanța de început de secol XX.
În cadrul proiectului vor avea loc mai multe lucrări de reabilitare, atât la interiorul clădirii, cât și în exterior. Fântâna care se află pe amplasamentul investiției, adusă aici în anul 1980 din altă locație, și care face parte din construcțiile ce au marcat prima alimentare cu apă a orașului Focșani, va fi restaurată și i se va reda funcțiunea inițială, aceea de “cișmea”. De asemenea, vor fi reabilitate și spațiile verzi, mobilierul urban, aleile, spațiile carosabile/pietonale din jurul monumentului și vor fi amplasate corpuri de iluminat de epocă pentru zonele pietonale și va fi reconstituită împrejmuirea de epocă a clădirii.
Termenul de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2023.

Casa Alaci, situată pe Bdul. Gării Nr.1 din Focșani, este monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06430, fiind construită de o familie de târgoveți armeni. Realizată în stilul eclectic de la sfârșitul secolului al XIX- lea, această operă arhitecturală conferă o notă distinctă orașului. După 1945 clădirea a fost trecută în folosința județenei de partid a județului Putna, iar în 1951 clădirea a fost destinată înființării Muzeului de Istorie și Etnografie.