Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea

Proiectul a fost depus la data de 19 mai 2014 și a fost finantat 100% din fonduri norvegiene.
Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea în calitate de partener a depus în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014, apelul COERENT, proiectul „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”.

Obiectivele proiectului au constat în elaborarea şi implementarea la nivel judeţean a unor măsuri coerente de combatere a inegalităţii, discriminării şi marginalizării populaţiei rome, prin colaborarea dintre autorităţile locale şi societatea civilă; stabilirea unor relaţii de parteneriat eficient între reprezentanţii autorităţilor locale, unităţilor şcolare, reprezentanţii serviciilor publice şi ONG-urilor, populaţiei rome, în special în cadrul unităţilor administrativ teritoriale în care procentul populaţiei rome este semnificativ; dezvoltarea competenţelor şi expertizei profesioniştilor implicaţi în domeniul incluziunii sociale prin programe de formare şi activităţi de tip reţea.

Locul de desfăşurare a proiectului a fost judeţul Vrancea, în special, municipiul Adjud, oraşul Mărăşeşti, comunele Slobozia Bradului, Tâmboieşti, Chiojdeni, Homocea, Ciorăşti, Sihlea, Pufeşti, Vulturu, Bordeşti, Răcoasa, Suraia, Tulnici, Măicăneşti.

Promotorul de proiect a fost Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, Consiliul Judeţean Vrancea având, alături de un ONG din statele donatoare Intercultural Iceland, calitatea de partener.
Proiectul a fost finalizat în aprilie 2016, iar în prezent se află în perioada de sustenabilitate.