Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Informare – deschiderea cererii pentru prevenirea și combatarea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor, apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar organizațiilor terțe ale societății civile), 2023.

Comisia europeanā, prin intermediul Direcţiei generale “Justiţie” (DG JUST), mandatată ca autoritate de management, anunțā deschiderea Cererii de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor, apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar organizațiilor terțe ale societății civile)” 2023 (hyperlink ataşat) din cadrul program european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) 2021-2027.

Scopul general al acestei cereri este de a sprijini, de a împuternici și de a dezvolta capacitatea organizațiilor independente ale societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional în combaterea violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și în susținerea valorilor UE, contribuind astfel la exercitarea deplină a drepturilor femeilor și copiilor, împuternicirea egală a femeilor și bărbaților, dar și a copiilor, în toată diversitatea lor.

Finanţarea va permite selectarea și sprijinirea un număr limitat de actori/intermediari transnaționali, naționali sau regionali care vor consolida capacitățile și vor (re)acorda grantul unui număr mare de organizații ale societății civile (OSC) active la nivel local, regional, național.

Prin intermediul schemei de reacordare a grantului, se așteaptă ca intermediarii să ajungă la OSC-urile mici și locale, inclusiv organizații cu sediul în zone îndepărtate și rurale, active în domeniul prevenirii și combaterii violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și a altor grupuri expuse riscului, cu prioritate organizațiilor care tind să aibă o capacitate mai limitată și/sau acces la surse de finanțare.

Termenul-limitā pentru depunerea aplicațiilor: 19 aprilie 2023

Buget disponibil pentru cofinanțāri: 24.900.000 EUR

Eligibilitate: solicitanţii trebuie să fie organizații non-profit ale societății civile din statele membre (pentru moment, nicio altă ţară terţă nu a confirmat participarea la această finanţare); co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie entități juridice (organisme publice sau private) stabilite oficial într-una dintre țările eligibile sau o organizație internațională.

Solicitantul trebuie să îndeplinească ambele dintre următoarele condiții: a. să aibă experiență recentă dovedită de cel puțin 3 ani în implementarea activităților de consolidare a capacităților OSC; b. să aibă  experiență recentă dovedită în acordarea și gestionarea granturilor.

Durata maximă a implementării este de 36 de luni.

Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 1.500.000 EUR sau mai mare de 3.000.000 EUR. Proiectul poate fi național sau transnațional.

Contact direct pentru detalii: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Sursă : Echipa UNCJR

Oferta de formare profesională pentru anul 2023

Oferta de formare profesională pentru anul 2023

COMUNICAT DE PRESĂ OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANUL 2023 CURSURI CU FINANȚARE DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ AJOFM Vrancea va organiza în cursul anului 2023 cursuri de formare profesională, astfel: Programe de inițiere: Machior ; Comunicare în limba engleză ; Operator introducere, prelucrare și validare date ; Stilist protezist …
Citește mai mult
Plăți de peste 276 milioane de euro efectuate către beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene

Plăți de peste 276 milioane de euro efectuate către beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene

INFORMARE DE PRESĂ  Plăți de peste 276 milioane de euro efectuate către beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a transmis la sfârșitul lunii ianuarie 2023 către Comisia Europeană solicitarea pentru decontarea a 276,8 milioane de euro (276.835.617 €). …
Citește mai mult
Comisia Europeană a deschis o finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare

Comisia Europeană a deschis o finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare

Comisia Europeană, prin Direcția generală pentru Migrație şi Afaceri Interne (DG Home), a deschis o finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare (AFIM). Baza legală a acestei cereri pentru propuneri de proiecte: Regulamentul financiar comun (UE) 1046/2018 (hyperlink ataşat pentru versiunea în limba română) şi Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European …
Citește mai mult