Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Informare – deschiderea cererii pentru prevenirea și combatarea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor, apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar organizațiilor terțe ale societății civile), 2023.

Comisia europeanā, prin intermediul Direcţiei generale “Justiţie” (DG JUST), mandatată ca autoritate de management, anunțā deschiderea Cererii de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor, apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar organizațiilor terțe ale societății civile)” 2023 (hyperlink ataşat) din cadrul program european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) 2021-2027.

Scopul general al acestei cereri este de a sprijini, de a împuternici și de a dezvolta capacitatea organizațiilor independente ale societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional în combaterea violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și în susținerea valorilor UE, contribuind astfel la exercitarea deplină a drepturilor femeilor și copiilor, împuternicirea egală a femeilor și bărbaților, dar și a copiilor, în toată diversitatea lor.

Finanţarea va permite selectarea și sprijinirea un număr limitat de actori/intermediari transnaționali, naționali sau regionali care vor consolida capacitățile și vor (re)acorda grantul unui număr mare de organizații ale societății civile (OSC) active la nivel local, regional, național.

Prin intermediul schemei de reacordare a grantului, se așteaptă ca intermediarii să ajungă la OSC-urile mici și locale, inclusiv organizații cu sediul în zone îndepărtate și rurale, active în domeniul prevenirii și combaterii violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și a altor grupuri expuse riscului, cu prioritate organizațiilor care tind să aibă o capacitate mai limitată și/sau acces la surse de finanțare.

Termenul-limitā pentru depunerea aplicațiilor: 19 aprilie 2023

Buget disponibil pentru cofinanțāri: 24.900.000 EUR

Eligibilitate: solicitanţii trebuie să fie organizații non-profit ale societății civile din statele membre (pentru moment, nicio altă ţară terţă nu a confirmat participarea la această finanţare); co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie entități juridice (organisme publice sau private) stabilite oficial într-una dintre țările eligibile sau o organizație internațională.

Solicitantul trebuie să îndeplinească ambele dintre următoarele condiții: a. să aibă experiență recentă dovedită de cel puțin 3 ani în implementarea activităților de consolidare a capacităților OSC; b. să aibă  experiență recentă dovedită în acordarea și gestionarea granturilor.

Durata maximă a implementării este de 36 de luni.

Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 1.500.000 EUR sau mai mare de 3.000.000 EUR. Proiectul poate fi național sau transnațional.

Contact direct pentru detalii: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Sursă : Echipa UNCJR

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de  24 aprilie 2024, ora 10.00
Citește mai mult
Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Primul parc tematic din România care va reproduce la scară mai mică Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial va fi realizat în proximitatea Mausoleului Eroilor Mărășești. ”Realizarea unui parc tematic completează oferta muzeistică și educațională pentru copii și tineri în special. Este momentul ideal ca la sărbătorirea unui …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 18.04.2024 au fost declarate de către agenții economici 243 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 227 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult