Noutati

Înapoi
imagine de fundal

Consiliul Județean Vrancea dă startul la înscrierile pentru finanțări nerambursabile destinate ONG-urilor

Consiliul Județean Vrancea sprijină și finanțează din bugetul județului și în acest an proiectele dedicate tinerei generații, menite să le dezvolte capacitățile și aptitudinile. În acest an, bugetul total alocat este de 2.000.000 lei, pentru proiecte din domeniile: educație și tineret, cultură, activități sportive, sănătate și protecția mediului.

Finanțarea nerambursabilă este limitată pentru fiecare proiect la valoarea maximă de 200.000 lei, urmând să fie finanțate proiectele care au obținut între 100-50 de puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului, indiferent de domeniul de activitate pentru care au fost depuse, fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2024, în cuantum de 2.000.000 lei.

Persoanele fizice și ONG-urile interesate de o finanțare nerambursabilă pot depune proiectele până la data limită de 26 aprilie 2024, ora 12:00. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea, din Str. Dimitrie Cantemir nr.1, Focşani sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa Municipiul Focşani, B-dul. Dimitrie Cantemir, nr. 1, cod poştal 620098, județul Vrancea, cu menţiunea „În atenţia Secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare a finanţărilor nerambursabile conform Legii nr. 350/2005” și domeniul în care se încadrează proiectul: a) educație și tineret; b) cultură; c) activități sportive; d) sănătate și mediu.

Pentru a fi eligibile, durata de implementare a proiectelor înscrise în competiție nu trebuie să depășească data de 30 noiembrie 2024. Selecția și evaluarea proiectelor, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face de către comisiile de evaluare și contestații, în perioada 7 – 24 mai 2024.

Finanțările se acordă în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Regulamentul privind regimul finanţărilor este disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, secțiunea Informații publice – Finanțări Legea 350/2005.

 

 

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de  24 aprilie 2024, ora 10.00
Citește mai mult
Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Primul parc tematic din România care va reproduce la scară mai mică Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial va fi realizat în proximitatea Mausoleului Eroilor Mărășești. ”Realizarea unui parc tematic completează oferta muzeistică și educațională pentru copii și tineri în special. Este momentul ideal ca la sărbătorirea unui …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 18.04.2024 au fost declarate de către agenții economici 243 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 227 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult