Noutati

Înapoi
imagine de fundal

Comunicat de presă

Având în vedere apariția în mass media locală a unor articole referitoare la Raportul Curții de Conturi privind finanțele publice locale pe anul 2016, dat publicității în acest an, document din care au fost preluate informații în mod eronat, care au fost speculate politic, cu rea credință, dorim să aducem mai multe clarificări.
În primul rând, dorim să îi informăm pe cetățenii județului Vrancea că, până la această dată, nicio instituție a statului român nu a constatat vreo fraudă sau abateri grave la capitolul achiziții publice și în utilizarea fondurilor publice de către Consiliul Județean Vrancea și instituțiile subordonate, inclusiv pentru organizarea de evenimente.
De la început, dorim să facem precizarea că niciodată, în niciun act de control, Curtea de Conturi a României nu a constatat abateri sau prejudicii în modul de utilizare a fondurilor publice pentru organizarea de spectacole, nici la Consiliul Județean, nici la instituțiile subordonate.
Facem precizarea că, verificând Raportul Curții de Conturi referitor la finanțele publice locale ale județului Vrancea pe anul 2016, publicat pe site-ul acestei instituții, cu privire la acțiunea de control derulată în perioada 23 ianuarie – 23 martie 2017 pentru anul financiar 2016, am constatat că, în mod neadevărat, în acest raport au fost inserate informații privind evidențierea unor abateri în domeniul achizițiilor publice la nivelul Muzeului Vrancei și a Centrului Cultural Vrancea, instituții subordonate Consiliului Județean.
În Decizia nr. 5/2017 a Curții de Conturi a României nu sunt reținute abateri referitoare la achizițiile publice privitoare la organizarea de evenimente, de către cele două instituții de cultură. De asemenea, prin aceeași decizie a Curții de Conturi, nu au fost reținute măsuri și termene de ducere la îndeplinire a acestora, care să privească abateri constatate la instituțiile menționate.
În ceea ce privește controlul efectuat la Muzeul Vrancei și constatarea Curții de Conturi potrivit căreia în anul 2016 ”achizițiile directe de bunuri și servicii s-au realizat fără a avea la bază o procedură operațională”, această observație nu este adevărată. Pentru a clarifica aceste informații apărute în spațiul public, facem precizarea că lipsa unor proceduri operaționale interne cu privire la achizițiile directe au fost constatate cu ocazia auditului aferent anului financiar 2015, însă această neregularitate nu a fost generatoare de prejudicii și nu a atras sancțiuni. De altfel, prin Decizia nr. 30/2016 s-a dispus în sarcina ordonatorului de credite elaborarea acestor proceduri operaționale. Această măsură a fost dusă la îndeplinire imediat după finalizarea controlului aferent anului 2015, neexistând un motiv justificat pentru inserarea acestei constatări în raportul public prezentat de Curtea de Conturi pentru anul 2016.
De altfel, procedura operațională reprezintă un document intern și un instrument de lucru al managerului unei instituții publice, dar care nu stabilește cadrul legal în baza căruia se realizează activitățile, inclusiv cele privind achizițiile de bunuri și servicii. Neexistența acestei proceduri operaționale nu a dus la crearea vreunui prejudiciu și nici la încălcarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.
În ceea ce privește situația de la Centrul Cultural Vrancea, unde nu s-a procedat la transmiterea în SEAP a anunțului de atribuire privind încheierea contractului de servicii pentru evenimentul ”Poem de iarnă”, în raportul de audit financiar realizat în urma controlului se reține în mod expres faptul că această abatere nu are caracter material. Publicarea unui astfel de anunț, deși este trecută în procedura internă a instituției, nu s-a putut realiza faptic la acea dată, întrucât în platforma SEAP nu exista posibilitatea tehnică de publicare a unui asemenea anunț. De altfel, această ”eroare” nu a fost materializează în Decizia nr. 5/2017 a Camerei de Conturi Vrancea sub forma vreunei măsuri care să trebuiască să fie dusă la îndeplinire de către ordonatorul de credite.
Așadar, Camera de Conturi Vrancea nu a reținut încălcarea nici unei prevederi legale în domeniul achizițiilor publice. Nici în cazul organizării de evenimente și nici în ceea ce privește realizarea de investiții nu au fost constatate prejudicii ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică. Toate abaterile procedurale constatate de auditorii Curții de Conturi au fost remediate în timpul controlului și nu s-au materializat în prejudicii.
Licitațiile publice organizate de cele două instituții subordonate Consiliului Județean Vrancea au respectat prevederile legale, iar bugetul județului nu a fost prejudiciat în niciun fel. De asemenea, nu este vorba despre nereguli grave constatate de inspectorii Curții de Conturi, așa cum se speculează, ci despre aspecte procedurale inerente care apar în activitatea curentă de achiziții publice, care pot fi ușor remediate, fără consecințe semnificative asupra derulării procedurii de achiziții.
În ceea ce privește opiniile neavizate și calomniatoare aruncate în spațiul public de către unii oameni politici, care au speculat în mod fals datele publicate în Raportul Curții de Conturi și care vizează în mod direct conducerea Consiliului Județean Vrancea, ne permitem să facem o observație. Pentru a înțelege informațiile cuprinse în documentul publicat, nu trebuie să deții studii de economie, ci să fii dotat cu o minimă inteligență și cu bună credință, calități pe care nu bănuim că le dețin persoanele respective.
Îi asigurăm, din nou, pe cetățenii județului Vrancea, că la nivelul Consiliului Județean și la instituțiile subordonate, toate activitățile, inclusiv cele privind achizițiile publice, se desfășoară după litera și în spiritul legii.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea
Lansarea Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus 2023

Lansarea Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus 2023

Începând din 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe. Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2023 …
Citește mai mult
Cătălin Toma în plenul Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa: ”România merită respect!”

Cătălin Toma în plenul Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa: ”România merită respect!”

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a avut astăzi o intervenție în sesiunea plenară a Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa, de la Strasbourg, în calitate de președinte al delegației României, pe tema Raportului privind implementarea prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale în România, realizat de raportorii europeni în …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 23.03.2023 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 23.03.2023 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

În data de 23.03.2023 au fost declarate de către agenții economici 129 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 227  locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm sa accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult