Anunturi

Înapoi
imagine de fundal

ANUNȚ

ANUNŢ PUBLIC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL VRANCEA, titular al Planului Urbanistic Zonal Construire parc industrial Vrancea , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Garoafa, T57, P 231, CF 57188, 57190, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Vrancea de emitere a Avizului de mediu pentru planul susmenționat.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele:

  • planul respecta cerințele legislației privind protecția mediului,
  • prin implementarea planului nu este afectată nici o arie naturală protejată de interes național/internațional,
  • nu sunt afectate zone de protecție specială hidrogeologică,
  • analiza calității raportului de mediu, efectuată de APM Vrancea , a avut în vedere următoarele elemente:
  • respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa nr. 2 a HG nr. 1076/2004;
  • prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care considerațiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum și procesul definitivării proiectului ca urmare a informațiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;
  • prezentarea informațiilor grafice-hărți, scheme, schițe, diagrame;
  • raportul de mediu propune o serie de măsuri pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării planului.

Informațiile cu privire la planul sus menționat pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Județul Vrancea .

Observațiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura și cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2 până la data de  31.07.2023.

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de  24 aprilie 2024, ora 10.00
Citește mai mult
Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Primul parc tematic din România care va reproduce la scară mai mică Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial va fi realizat în proximitatea Mausoleului Eroilor Mărășești. ”Realizarea unui parc tematic completează oferta muzeistică și educațională pentru copii și tineri în special. Este momentul ideal ca la sărbătorirea unui …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 18.04.2024 au fost declarate de către agenții economici 243 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 227 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult