Anunturi

Înapoi
imagine de fundal

ANUNȚ

ANUNŢ PUBLIC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL VRANCEA, titular al Planului Urbanistic Zonal Construire parc industrial Vrancea , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Garoafa, T57, P 231, CF 57188, 57190, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Vrancea de emitere a Avizului de mediu pentru planul susmenționat.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele:

  • planul respecta cerințele legislației privind protecția mediului,
  • prin implementarea planului nu este afectată nici o arie naturală protejată de interes național/internațional,
  • nu sunt afectate zone de protecție specială hidrogeologică,
  • analiza calității raportului de mediu, efectuată de APM Vrancea , a avut în vedere următoarele elemente:
  • respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa nr. 2 a HG nr. 1076/2004;
  • prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care considerațiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum și procesul definitivării proiectului ca urmare a informațiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;
  • prezentarea informațiilor grafice-hărți, scheme, schițe, diagrame;
  • raportul de mediu propune o serie de măsuri pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării planului.

Informațiile cu privire la planul sus menționat pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Județul Vrancea .

Observațiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura și cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2 până la data de  31.07.2023.

Practici sociale inovatoare pentru combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă

Practici sociale inovatoare pentru combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă

Direcţia generală « Ocupare, Afaceri sociale şi Incluziune » din cadrul Comisiei Europene a deschis o finanţare prin programul “Fondul Social European+”, componenta “Ocupare şi inovare socială” (EaSI), care vizează combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă. Titlul cererii : “Practici sociale inovatoare pentru combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă” În conformitate cu obiectivele programului anual …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 28 septembrie 2023 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 28 septembrie 2023 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

La data de 28.09.2023 au fost declarate de către agenții economici 247 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și  169 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă Vrancea Locuri …
Citește mai mult
Tinerii din sistemul de protecție a copilului, informați în cadrul unei campanii a DGASPC Vrancea

Tinerii din sistemul de protecție a copilului, informați în cadrul unei campanii a DGASPC Vrancea

Consiliul Județean Vrancea a găzduit astăzi un eveniment dedicat tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială, în cadrul unei campanii de conștientizare și informare organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, la inițiativa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și în colaborare cu Autoritatea …
Citește mai mult