Anunturi

Înapoi
imagine de fundal

ANUNȚ

ANUNŢ PUBLIC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL VRANCEA, titular al Planului Urbanistic Zonal Construire parc industrial Vrancea , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Garoafa, T57, P 231, CF 57188, 57190, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Vrancea de emitere a Avizului de mediu pentru planul susmenționat.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele:

  • planul respecta cerințele legislației privind protecția mediului,
  • prin implementarea planului nu este afectată nici o arie naturală protejată de interes național/internațional,
  • nu sunt afectate zone de protecție specială hidrogeologică,
  • analiza calității raportului de mediu, efectuată de APM Vrancea , a avut în vedere următoarele elemente:
  • respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa nr. 2 a HG nr. 1076/2004;
  • prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care considerațiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum și procesul definitivării proiectului ca urmare a informațiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;
  • prezentarea informațiilor grafice-hărți, scheme, schițe, diagrame;
  • raportul de mediu propune o serie de măsuri pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării planului.

Informațiile cu privire la planul sus menționat pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Județul Vrancea .

Observațiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura și cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2 până la data de  31.07.2023.

ANUNȚ

ANUNȚ

Anunț privind reluarea procedurii de selectie a partenerilor care reprezintă mediul de afaceri pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea Consiliul Județean Vrancea anunță că este reluată procedura de selecție a partenerilor care reprezintă mediul de afaceri …
Citește mai mult
ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă

ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă

PROCES VERBAL încheiat azi 22.07.2024 ora 1435 cu ocazia ședinței de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația/negocierea de masă lemnoasă, organizată de Consiliul Județean Vrancea, pentru data de 29.07.2024 ora 09:30, conform prevederilor H.G. nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschisă cu …
Citește mai mult
ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă

ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă

PROCES VERBAL încheiat azi 22.07.2024 ora 1235 cu ocazia ședinței de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația/negocierea de masă lemnoasă, organizată de Consiliul Județean Vrancea, pentru data de 29.07.2024 ora 12:00, conform prevederilor H.G. nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschisă cu …
Citește mai mult