Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

A fost lansată cererea generală de propuneri de proiecte 2024 ”Erasmus+”

Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) de la Bruxelles, autoritate de management mandatată de Comisia Europeanā să gestioneze finanţările acordate prin programul „Erasmus+“, a lansat recent cererea generalā de propuneri de proiecte 2024.

Erasmus+ este programul dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

În 2024, Erasmus+ continuă să se extindă, aducând schimbări pozitive în diverse sectoare și zone. Acesta va continua să ofere experiențe transnaționale elevilor, studenților din învățământul superior și din învățământul și formarea profesională, precum și oportunități pentru cursanții adulți, educatori și personal, precum și tineri în programe de învățare non-formală.

Cele 4 priorităţi ale programului valabile şi pentru finanţarea pentru anul viitor sunt: incluziunea şi diversitatea, transformarea digitală, mediul şi combaterea schimbărilor climatice şi participarea la viaţa democratică, valorile comune şi angajamentul civic.

 În 2024, 5 aspecte noi ale programului sunt aduse de către EACEA în atenţia potenţialilor beneficiari:

  • Bugetul pentru acţiunile de mobilitate sunt mai mari decât anul trecut;
  • Călătoriile efectuate în cadrul proiectelor Erasmus+ ar trebui să fie cât mai sustenabile din punct de vedere ecologic;
  • Acţiunile implementate trebuie să respecte şi să promoveze valorile UE;
  • Programul va continua să sprijine acţiunile destinate Ucrainei;
  • Creşterea burselor şi a bugetului acordat acţiunilor care au în vedere ucenicia în străinătate.

Ghidul solicitantului în limba română este disponibil pe pagina oficială:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-a

Eligibilitate: orice organism public sau privat din țārile participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: inspectorate şcolare, şcoli, universitāți, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate cātre educaţie, sport sau activitāți de tineret, IMM-uri, parteneri sociali, autorităţi publice de la nivel local, etc. (lista nu este exhaustivā) din statele UE şi diferite ţări terţe.

Administraţiile publice locale, judeţene şi regionale sunt eligibile pentru diferite componente şi tipuri de activităţi ale programului, spre exemplu, “parteneriatele la scară mică”, “parteneriatele şi alianţe pentru inovare”, “proiecte orientate spre viitori”, etc.

 Bugetul total al cererii 2024 este de 4,3 miliarde EUR (incluzând granturile operaţionale şi activităţi specifice).

Termenele-limitā pentru depunerea aplicațiilor diferā în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplicā şi se încadrează în perioada 20 februarie – 1 octombrie 2024.

Programul se implementeazā, în principal, prin gestiune indirectā, mai exact, Comisia Europeanā încredințeazā sarcini de execuție bugetarā agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țarā participantā la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promoveazā şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționeazā ca intermediar între Comisia Europeanā şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.

Agențiile naționale au rolul sā ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, pânā la realizarea proiectului şi la evaluarea finalā. Agenția Naționalā „Erasmus+” din România este Agenția Naționalā pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației şi Formārii Profesionale (ANPCDEFP).

Aşadar, pentru orice entitate interesatā sā depunā o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu aceastā instituție.

 Sursă oficială de informare: [http://xn--n%202024,%20erasmus+%20continu%20s%20se%20extind,%20aducnd%20schimbri%20pozitive%20n%20diverse%20sectoare%20i%20peisaje-vwj90loc03leaou2646a.xn--%20va%20continua%20s%20ofere%20experiene%20transnaionale%20elevilor,%20studenilor%20din%20nvmntul%20superior%20i%20din%20nvmntul%20i%20formarea%20profesional,%20precum%20i%20oportuniti%20pentru%20cursanii%20aduli,%20educatori%20i%20personal,%20precum%20i%20tineri%20n%20programe%20de%20nvare%20non-formal-xqy5a267a6a0mua373ddca7aa9a0a1iqa1789fya4b9cza53bla1ar0b7dtj6f./] Jurnalul Oficial al UE 

Ionel Cel-Mare, ales în unanimitate vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vrancea

Ionel Cel-Mare, ales în unanimitate vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vrancea

Vicepreședintele Ionel Cel-Mare a fost ales astăzi în unanimitate de către consilierii județeni să preia atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vrancea, în cadrul ședinței extraordinare convocată de îndată pentru desemnarea vicepreședintelui care să exercite de drept atribuțiile  președintelui  Consiliului Județean Vrancea, după decesul neașteptat al lui Cătălin Toma. ”Este un moment …
Citește mai mult
CONVOCATOR

CONVOCATOR

Privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Vrancea în ședință extraordinară pentru data de 26 februarie 2024, ora 13.00
Citește mai mult
Mesaje de condoleanțe pentru Cătălin Toma, transmise de reprezentanții Uniunii Europene

Mesaje de condoleanțe pentru Cătălin Toma, transmise de reprezentanții Uniunii Europene

Vestea neașteptată a trecerii în neființă a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, în timp ce era în plină activitate, i-a surprins și întristat și pe reprezentanții forurilor europene în care era membru. Aceștia au transmis mai multe mesaje de condoleanțe în care își exprimă regretele cu privire la acest …
Citește mai mult