Hotărârea nr. 89/28.03.2024 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”