Hotărârea nr. 83/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicul Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121 m”, județul Vrancea”