Hotărârea nr. 74 din 4 aprilie 2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Mera, Consiliul Local Păunești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Valea Sării, Consiliul Local Sihlea pentru anul 2023”