Hotărârea nr. 56 din 16 martie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării-reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare județul Vrancea”