HOTĂRÂREA nr. 48 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”