Hotărârea nr. 43/15.02.2024 privind “ Însușirea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”