Hotărârea nr. 294 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA ȘI PUNERE ÎN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”