Hotărârea nr. 292/20.12.2023 privind “ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna“