HOTĂRÂREA nr. 26 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Peţic, km. 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”