Hotărârea nr. 26/15.02.2024 privind“ Înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia”