Hotărârea nr. 256/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Vrancea”