Hotărârea nr. 250 din 18 noiembrie 2021 privind „Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”- ,,Refacere DJ 241F, sat Tabucești, comuna Boghești”