HOTĂRÂREA nr. 245 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei