Hotărârea nr. 23/29.01.2024 privind “Aprobarea modificării Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilița inclusiv a stației de sortare, a stației de compostare și a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra și Gugești”