Hotărârea nr. 216/28.09.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare şi extindere reţea de iluminat exterior şi prize în incinta Secţiei de Etnografie, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”