Hotărârea nr. 211 din 30 septembrie 2021 privind „Includerea corpului anexa C2, situat in comuna Soveja , judetul Vrancea in domeniul public al județului Vrancea, declararea de uz si interes public judetean si actualizarea elementelor de identificare aferente CF 51737 Soveja”