Hotărârea nr. 17 din 2 februarie 2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Bolotești, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Pufești, Consiliul Local Golești, Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2023”