HOTARAREA nr. 160 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CUP SA Focşani, în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora