Hotărârea nr. 140 din 27 august 2020 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea