Hotărârea nr. 136 din 16 iunie 2022 privind “Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare/Amenajare spatiu Birou relatii externe si dezvoltare regionala, Municipiul Focsani, Judetul Vrancea”