HOTĂRÂREA nr. 1 din 14 ianuarie 2021 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competența a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea