Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 126 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera și Consiliul Local Biliești pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 125 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea Statutului Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 124 din16 iunie 2022 privind „Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 123 din16 iunie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 122 din16 iunie 2022 privind “Transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea”

Hotărârea nr. 121 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 120 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei”

Hotărârea nr. 119 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 118 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 117 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 116 din 24 mai 2022 privind "Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1

Hotărârea nr. 115 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor pachete interactive electronice către unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județul Vrancea”

Hotărârea nr. 114 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C10”

Hotărârea nr. 113 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Actualizarea în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”

Hotărârea nr. 111 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 110 din 5 mai 2022 privind “Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „REFACERE POD DIN BETON ARMAT PE DJ 205D PESTE PARAUL ZABALA, LOCALITATEA - SATUL PRAHUDA, COMUNA PALTIN, JUDETUL VRANCEA”

Hotărârea nr. 109 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711”

Hotărârea nr. 108 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani„

Hotărârea nr. 107 din 5 mai 2022 privind ”Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)-intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 106 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 105 din 5 mai 2022 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800” judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 104 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”

Hotărârea nr. 103 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere apărare de mal, sat Prahuda, pe strada Principală nr.93, adiacentă DJ 205D”

Hotărârea nr. 102 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205D (Reprofilare albie + zid de sprijin pe 50m), sat Spulber, punct Pricopie„

[gtranslate]