Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 26 din 10 februarie 2022 privind ,,Retragerea dreptului de administrare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 450 mp din imobilul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Corp C8”

Hotărârea nr. 25 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 81 arbori situați pe DJ 205 B”

Hotărârea nr. 24 din 10 februarie 2022 privind ,,Aderarea Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea, la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România”

Hotărârea nr. 23 din 10 februarie 2022 privind ,,,,Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Dumbrăveni, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Gugești pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 22 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023”

Hotărârea nr. 21 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții "Consolidare, restaurarea și punere în valoare - Muzeul Vrancei", Clădirea - ”Tribunalul Județean cod LMI VN-II-m-A-06417, Str. Cuza Vodă, nr. 8, Focșani"

Hotărârea nr. 20 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea bugetului proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea" și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 19 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 18 din 25 ianuarie 2022 privind „Solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea a unei suprafețe de teren de 97 mp”

Hotărârea nr. 17 din 25 ianuarie 2022 privind „Darea în administrare Muzeului Vrancea a imobilului monument istoric „Casa lui Moș Ion Roată”

Hotărârea nr. 16 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 15 din 25 ianuarie 2022 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 820 arbori cu un volum brut de 3069,22 m.c. aflată în zona limitrofă a drumului județean DJ 204D”

Hotărârea nr. 14 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești, Consiliul Local Gologanu și finanțate din bugetul local al U.A.T. Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului și finanțate din bugetul local al U.A.T. Slobozia Bradului, Consiliul Local Păunești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Păunești, Consiliul Local Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești și Consiliul Local Milcovul și finanțate din bugetul local al U.A.T. Milcovul pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 13 din 25 ianuarie 2022 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 12 din 25 ianuarie 2022 privind „Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 11 din 25 ianuarie 2022 privind „Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.288 din 16 decembrie 2021 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea”

Hotărârea nr. 10 din 25 ianuarie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 9 din 25 ianuarie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 8 din 25 ianuarie 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 7 din 25 ianuarie 2022 privind „Menținerea, în anul 2022, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2021”

Hotărârea nr. 6 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”

Hotărârea nr. 5 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2022– 2023”

Hotărârea nr. 4 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2022–2023”

Hotărârea nr. 3 din 14 ianuarie 2022 privind Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2023 - 2025

Hotărârea nr. 2 din 14 ianuarie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie” și a valorii actualizate a proiectului”

[gtranslate]