Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2022 privind Actualizarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Județean de Urgență Focșani - județul Vrancea

[gtranslate]