Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 101 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - 1.Refacere DJ 205D, sat Nereju Mic, punct şcoala Brădăceşti; 2.Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct Şcoala Brădăceşti”

Hotărârea nr. 100 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, sat Podu Nărujei, Punct Şcoala Barbu Ştefănescu Delavrancea; Refacere pod pe DJ 205 M, sat Rebegari, punct C.I.„

Hotărârea nr. 99 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205L, sat Vrâncioaia, Punct „Intrare sat Vrâncioaia”

Hotărârea nr. 98 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P, comuna Gura Caliţei, sat Cocoşari, punctele: Mitrea şi Baciu Toma, sat Dealu Lung, punctele: Iordăchescu, Doagă Maricel şi Mereuţă Stan, sat Şotârcari, punct Izlaz”

Hotărârea nr. 97 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 96 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv”

Hotărârea nr. 95 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 94 din 5 mai 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia”

Hotărârea nr. 93 din 5 mai 2022 privind „Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 92 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 91 din 5 mai 2022 privind „Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018, privind aprobarea revizuirii componenței nominale a C.T.A.T.U.”

Hotărârea nr. 90 din 5 mai 2022 privind „Stabilirea prețului mediu pentru tona de masă verde obținută de pe suprafețele cu pajiște permanentă din Județul Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 89 din 5 mai 2022 privind “Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 88 din 5 mai 2022 privind „Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean”

Hotărârea nr. 87 din 7 aprilie 2022 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 86 din 7 aprilie 2022 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 85 din 7 aprilie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani”

Hotărârea nr. 84 din 7 aprilie 2022 privind „Majorarea capitalului social al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA SRL”

Hotărârea nr. 83 din 7 aprilie 2022 privind "Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vizantea-Livezi, Consiliul Local al Orașului Panciu, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Vârteșcoiu, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Slobozia-Ciorăști, Consiliul Local Sihlea, pentru anul 2022"

Hotărârea nr. 82 din 7 aprilie 2022 privind "Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea, nr. 259 din 23 noiembrie 2021, cu privire la Pachetul 9 (traseul 025 - Focșani - Odobești - Faraoane - Pietroasele)

Hotărârea nr. 81 din 7 aprilie 2022 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri”

Hotărârea nr. 80 din 7 aprilie 2022 privind „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

Hotărârea nr. 79 din 7 aprilie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 78 din 7 aprilie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 77 din 7 aprilie 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe de Serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea"

[gtranslate]