Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 201 din 20 septembrie 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Ruginești a sectorului de drum județean 119 C de la km 10+500 la km 22+140”

Hotărârea nr. 200 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea transmiterii imobilului situat in Comuna Măicănești, Județul Vrancea, identificat in CF 56141 Măicănești, din domeniul public al UAT Județul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Măicănești”

Hotărârea nr. 199 din 20 septembrie 2022 privind „Preluarea terenului în suprafață de 10.000 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 198 din 20 septembrie 2022 privind “Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C3 și C9 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, în vederea desființării"

Hotărârea nr. 197 din 20 septembrie 2022 privind „Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 2 - Secţie Psihiatrie și Boli Infecțioase”

Hotărârea nr. 196 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026”

Hotărârea nr. 195 din 20 septembrie 2022 privind „Înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Odobeşti”

Hotărârea nr. 194 din 20 septembrie 2022 privind “Înființarea Centrului Respiro Măicăneşti în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, cu o capacitate de 4 locuri”

Hotărârea nr. 193 din 20 septembrie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 192 din 20 septembrie 2022 privind „Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 191 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual revizuit de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 190 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 189 din 20 septembrie 2022 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 188 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea in Consiliul de Administratie al Centrului Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 187 din 20 septembrie 2022 privind „Încheierea acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 186 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 185 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 184 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicanesti ”

Hotărârea nr. 183 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești”

Hotărârea nr. 182 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 181 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 180 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Vrancea”

Hotărârea nr. 179 din 20 septembrie 2022 privind „Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 178 din 20 septembrie 2022 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Răducanu Aurelian Cătălin”

Hotărârea nr. 177 din 6 septembrie 2022 privind „Solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 10.000 mp, identificat în CF nr. 67776 Focșani, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea”

[gtranslate]